ادامه اعتراض کشاورزان در فرانسه

اعتراض کشاورزان به سیاست مزرعه داری حکومت فرانسه ادامه دارد

305575
ادامه اعتراض کشاورزان در فرانسه

کشاورزانی که سیاست مزرعه داری حکومت فرانسه را مورد اعتراض قرار داده اند، به تظاهرات ادامه می دهند.

در شهر متز واقع در شرق کشور، دهها کشاورز، دو اتوبان را مسدود کردند.

کشاورزان که مخالف قوانین جدید حکومت برای گذراندن بحران کشاورزی در فرانسه میباشند، با مسدود کردن جاده ها مخالفت خود را ابراز میکنند.

اعتراضها، بخصوص برای جلوگیری از ورود کامیونهای مواد غذایی که از اسپانیا و آلمان وارد فرانسه می شود، انجام میگردد.

گفته می شود که کشاورزان از عبور و مرور توریستها نیز جلوگیری میکنند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط