تظاهرات کشاورزان در فرانسه

تظاهرات کشاورزان در فرانسه گسترش می یابد

346822
تظاهرات کشاورزان در فرانسه

کشاورزان که در فرانسه به قیمتهای کم اعتراض میکنند، علی رغم بیانیه صادره از سوی حکومت، گام پس نمیگذارند.

طی این تظاهرات که کم کم در کل کشور گسترش می یابد، کشاورزان، موانعی در جاده ها گذاشتند و صفهای طویلی در جاده ها تشکیل شد.

حکومت فرانسه، اعلام کرد که کمک فوری ۶۰۰ میلیون دلاری به کشاورزان خواهد داد.

ولی کشاورزان، خواستار افزایش قیمت خرید میباشند.

لازم به ذکر است، دلیل این وضعیت کشاورزان در فرانسه، تحت تاثیر تحریم انجام شده از سوی روسیه میباشد.

پیش از آغاز تحریم، فرانسه صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری به روسیه انجام میداد.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط