۱۰ سال زندانی در چهارچوب پرونده "حوادث شهر تولید رسانه"

حکم زندانی به ۲۳ شخص در مصر

333227
۱۰ سال زندانی در چهارچوب پرونده "حوادث شهر تولید رسانه"

در حق ۲۳ شخصی که در چهارچوب پرونده "حوادث شهر تولید رسانه" در مصر محاکمه می گردند، حکم ۱۰ سال زندانی داده شد.

بر اساس خبر دریافتی از منابع دادگستری، دادگاه قضایی جیزه، به ۲۳ شخصی که در چهارچوب پرونده "حوادث شهر تولید رسانه" محاکمه میگردند، حکم ۱۰ سال زندانی و ۳۵ هزار دلار جریمه نقدی داده است. 

در این دعوی که ۱۲ تن غیابی محاکمه می شوند، ۱۳ تن نیز تبرئه شدند.

گفته می شود در خواست تجدید نظر در حکم صادره نیز امکان پذیر میباشد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط