مصطفی آکینجی مذاکرات صلح قبرس را امیدوار کننده ارزیابی کرد

آکینجی طی سخنانی گفت:"مذاکرات صلح قبرس بسیار سریع و نتیجه بخش بوده است."

327331
مصطفی آکینجی مذاکرات صلح قبرس را امیدوار کننده ارزیابی کرد

مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد که روند برقراری صلح در جزیره بسیار امیدوار کننده میباشد.

مصطفی آکینجی در جریان سفر سه روزه اش به بروکسل با ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.

آکینجی طی سخنانی گفت:"مذاکرات صلح قبرس بسیار سریع و نتیجه بخش بوده است."

رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی به اشاره به اینکه روند حساسی که منطقه دریای مدیترانه شرقی آن را طی کرده برای صلح قبرس نیز بسیار حائز اهمیت است گفت که اروپا نیز این مذاکرات را از نزدیک دنبال میکند.

آکینجی با اشاره به اینکه به موضوع مشاورات فنی یک نماینده از اتحادیه اروپا با دید مثبتی مینگرند گفت:"ولی این مشاورات نمیتواند جای سازمان ملل سر میز مذاکرات را بگیرد."

آکینجی با اشاره به اینکه الویتشان یافتن راه حل بین دو جامعه قبرس میباشد گفت:"به رایزنی ها با ترکیه در این خصوص ادامه خواهیم داد."

دیدارهای رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در پارلمان و شورای اروپا ادامه خواهد یافت.

انتظار میرود،  ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ماه جاری سفری به جمهوری ترک قبرس شمالی داشته و سپس دیدار سه گانه ای با رهبران دو بخش قبرس انجام دهد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط