دیدار مصطفی آکینجی با مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد

اسپن بارت آید طی سخنانی پس از این دیدار اعلام کرد که مذاکرات به شکل امیدوار کننده ای در حال پیشرفت میباشد

306248
دیدار مصطفی آکینجی با مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد

اسپن بارت آید مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور قبرس از امیدوار کننده بودن روند مذاکرات قبرس خبر داد.

مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی، اسپن بارت آید مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور قبرس را به حضور پذیرفت.

اسپن بارت آید طی سخنانی پس از این دیدار اعلام کرد که مذاکرات به شکل امیدوار کننده ای در حال پیشرفت میباشد.

آید با اشاره به اینکه به شکلی ملموس اراده بسیار حقیقی و صمیمانه ای در زمینه بررسی مسئله اساسی مشاهده میکند گفت:"مدت مدیدی بود که چنین چیزی مشاهده نکرده بودیم. به همین دلیل پیشنهادم به دو رهبر این است که فرصت به دست آمده را غنیمنت بشمارند."

مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور قبرس ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات طرف ترک و یونانی نشین در راستای پیدایش راه حل برای مسئله جزیره اقدامی بسیار بزرگ به شمار میرود، اعلام کرد که در زمینه وضعیت کنونی این مذاکرات و تعیین رویکردی مشترک به شکل فشرده ای تلاش میکنند. برچسب ها:

خبرهای مرتبط