اروپا بیصبرانه در انتظار فعالیت با پارلمان و دولت جدید ترکیه است

مسئولین اتحادیه اروپا اعلام کردند که بیصبرانه در انتظار فعالیت با پارلمان و دولت جدید در ترکیه هستند.

اروپا بیصبرانه در انتظار فعالیت با پارلمان و دولت جدید ترکیه است

اتحادیه اروپا اعلام کرد "بیصبرانه در انتظار فعالیت با پارلمان و دولت جدید در ترکیه هستیم."

 فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان مسوول سیاست گذاری در توسعه این اتحادیه طی یک کنفرانس مشترک در رابطه با انتخابات سراسری در ترکیه، میزان مشارکت ۸۶ درصدی در انتخابات روز گذشته در ترکیه را بسیار بالا خوانده و اعلام کردند که این نشانگر قدرت دمکراسی در ترکیه است. 

مسئولین اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه تمامی احزاب ترکیه از شانس فرستادن نماینده به مجلس برخوردار شده اند اعلام کردند که بیصبرانه در انتظار فعالیت با پارلمان و دولت جدید ترکیه هستند.

این مسئولین همچنین اعلام کردند که دوره جدید مجلس ملی کبیر ترکیه، فرصت مناسبی جهت تقویت روابط اینکشور با اتحادیه اروپا را پدید خواهد  آورد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط