جزای ۱۵ میلیارد دلاری به شرکت های تولید کننده سیگار در کانادا

در دعوی اقامه شده از سوی ۲ میلیون سیگاری در ایالت کبک در سال ۲۰۱۲ علیه تولیدکنندگان سیگار، دادگاه سه شرکت را به پرداخت ۱۵ میلیارد دلار جزای نقدی محکوم کرد.

301092
جزای ۱۵ میلیارد دلاری به شرکت های تولید کننده سیگار در کانادا

شرکت های سیگار در کانادا به پرداخت ۱۵ میلیارد دلار جزای نقدی محکوم شدند. 

در دعوی اقامه شده از سوی ۲ میلیون سیگاری در ایالت کبک در سال ۲۰۱۲ علیه تولیدکنندگان سیگار، دادگاه سه شرکت را به پرداخت ۱۵ میلیارد دلار جزای نقدی محکوم کرد. 

طبق این حکم این شرکت ها به افرادی که قبل از سال ۱۹۷۶ کشیدن سیگار را آغاز کرده و مبتلا به سرطان شده اند ۱۰۰ هزار دلار و به افرادی که پس از این تاریخ آغاز به کشیدن سیگار کرده اند ۹۰ هزار دلار غرامت پرداخت خواهد کرد. 

قربانیان سرطان ریه، حنجره و لارینکس نسبت به سطح بیماری شان غرامت دریافت خواهند کرد. 

شرکت های تولید کننده سیگار به دادگاه تمییز مراجعه خواهند کرد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط