بان کی مون ترکیه را مورد تقدیر و تحسین قرار داد

اظهارت دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در پاریس

بان کی مون ترکیه را مورد تقدیر و تحسین قرار داد

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام داشت ترکیه نه تنها با رهبری به گروه کشورهای جی ـ ۲۰ در سال ۲۰۱۵ بلکه در بسیاری از عرصه ها نقش مهمی ایفا می کند. 

بان کی مون ضمن شرکت در کنفرانسی که از سوی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در شهر پاریس ترتیب یافت، اعلام کرد ترکیه بویژه در گشودن درهای خود بر روی پناهجویان سوری یاری های فراوانی نموده است. 

دبیرکل سازمان ملل چنین گفت : ما بعنوان سازمان ملل متحد فعالیت های انسانی ترکیه را مورد تقدیر و تحسین قرار داده و از این فعالیت ها حمایت می کنیم. 

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد ترکیه در منطقه جغرافیایی که در آن واقع گردیده، یک کشور مهم بشمار می رود. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط