نه تروریست پ ک ک در فرانسه محکوم شدند

این تروریست ها به جرم باج گیری محکوم شدند

نه تروریست پ ک ک در فرانسه محکوم شدند

دادگاه فرانسه نه عضو سازمان تروریستی پ ک ک را به جرم باج گیری به مجازات زندان محکوم کرد. 

دو عضو سازمان تروریستی پ ک ک به ۵ سال مجازات زندان و ۷ تروریست دیگر نیز دو سال مجازات زندان داده شد. 

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط