بوکو حرام بیش از ۴۰۰ زن و کودک نیجریه ای را ربود

سازمان تروریستی بوکو حرام بیش از ۴۰۰ نیجریه ای را که اکثرا زن و کودک هستند از داماساک ربود

280008
بوکو حرام بیش از ۴۰۰ زن و کودک نیجریه ای را ربود

سازمان تروریستی بوکو حرام بیش از ۴۰۰ نیجریه ای را که اکثرا زن و کودک هستند از داماساک ربود. 

به گفته شاهدین عینی تروریست ها گروهی بیش از ۵۰۰ نفر متشکل از دختران جوان و کودکان را جمع کرده، نزدیک به ۵۰ تن از آنان را در محل کشته و با ربودن بقیه از محل دور شده است. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط