مصر، پیش به سوی رشد و توسعه اقتصادی

در مصر که یک پنجم مردمش در زیر خط فقر زندگی می کند، سعی در رونق بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی می شود

مصر، پیش به سوی رشد و توسعه اقتصادی

در مصر که یک پنجم مردمش در زیر خط فقر زندگی می کند، سعی در رونق بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی می شود. 

در کنفرانس "مصر آینده" که در همین چارچوب در شرم الشیخ مصر ترتیب یافت، شماری قرارداد به ارزش ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به امضا رسید. 

در نظر است با انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری با شرکت های بزرگ جهانی فعالیت در بخش انرژی افزایش یابد. 

در کنفرانس مذکور سه کشور عربی قول سرمایه گذاری و یاری ۱۲ میلیارد دلاری داده و علاوه بر قراردادهای سرمایه گذاری از سازمان های بین المللی وام های چند میلیارد دلاری تهیه شد. 

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با دعوت از شرکت ها برای تسریع روند اجرایی پروژه ها و کاهش هزینه ها اظهار داشت که کشورش برای رسیدن به رفاه نیازمند ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار است. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط