تاکتیک استخدام علیه بوکوحرام

حکومت کامرون بمنظور جلوگیری از اشتراک جوانان در سازمان تروریستی بوکوحرام، برای آنها زمینه استخدام تامین میکند

تاکتیک استخدام علیه بوکوحرام

کامرون در نظر دارد که با استخدام ۲ هزار جوان، از ملحق شدن آنها به سازمان تروریستی بوکوحرام جلوگییری بکند.

امانوئل نگانو دژومسی وزیر اقتصاد و برنامه ریزی کامرون اعلام داشت، برنامه جدیدی در راستای تامین کار برای جوانان گروه سنی ۱۸ الی ۳۵ سال آغاز کرده ایم.

دژومسی ضمن اشاره براینکه، برنامه مورد بحث نخست در شمال، نزدیکیهای مرز نیجریه و در برخی از مناطق مورد حمله سازمان تروریستی بوکوحرام به اجرا گذاشته خواهد شد، تاکید کرد، جوانان علی الخصوص در امور درختکاری و باغچه بانی استخدام خواهند شد.

مقامات محلی می گویند، بوکوحرام جوانان بیکار در مناطق شمالی کشور را وعده دادن پول و یا با زور، بعنوان تروریست پرورش می دهند.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط