حمایت نمایندگان صنعت توریسم از سفر بدون گذرنامه روسها به ترکیه

اقدامی که طی آن توریستهای روس میتوانند به جای گذرنامه با کارت شناسایی وارد کشور ترکیه شوند، از سوی نمایندگان صنعت توریسم کشور مورد حمایت قرار گرفت

257320
حمایت نمایندگان صنعت توریسم از سفر بدون گذرنامه روسها به ترکیه

اقدامی که طی آن توریستهای روس میتوانند به جای گذرنامه با کارت شناسایی وارد کشور ترکیه شوند، از سوی نمایندگان صنعت توریسم کشور مورد حمایت قرار گرفت.

فرمولی که طی آن سفر شهروندان روسیه به رغم بحران کاهش ارزش روبل در اینکشور میتوانند با کارت شناسایی به ترکیه سفر کنند، از سوی نمایندگان عرصه توریسم مورد استقبال قرار گرفت.

عثمان آییک رئیس فدراسیون هتل داران ترکیه اعلام کرد، به عنوان نمایندگان صنعت توریسم، پیشنهادی در این راستا مطرح کردیم، مقامات دولتی نیز اقدامات مهمی در این زمینه به انجام رساندند.

توریستهای روس و آلمانی در صدر توریستهایی قرار دارند که بیشترین بازدید را از ترکیه به عمل می آورند.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط