همکاری با CIA گران تمام شد

حکم ۱۵ سال زندان برای همکاری با CIA

250213
همکاری با CIA گران تمام شد

یک پلیس در روسیه به اتهام همکاری با سازمان اطلاع رسانی مرکزی امریکا، CIA،  محکوم به ۱۵ سال زندان گردید.

دادگاه شهر مسکو، با ادعای انتقال اطلاعات  مخفی دولتی به CIA،  مامور پلیس رومان اوشاکوو را به جرم اهانت به وطن، به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

ویکتورآنتیپوو نماینده دادستانی، در توضیحاتش در خصوص این پرونده، ابراز داشت که اوشاکوو سال ۲۰۱۳ در حین باز کردن صندوق مخفی، دستگیر شده و خود نیز جرمش را قبول کرده و در خصوص دیدارهایی که با سازمان اطلاعات امریکا انجام داده است نیز اطلاعاتی ارائه نموده است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط