چرا شهردار لندن از تابعیت آمریکا صرفنظر کرد؟

تعداد کسانی که طی سال گذشته از تابعیت آمریکا صرفنظر کرده اند به ۳۴۱۵ نفر رسید

چرا شهردار لندن از تابعیت آمریکا صرفنظر کرد؟

تعداد کسانی که طی سال گذشته از تابعیت آمریکا صرفنظر کرده اند به ۳۴۱۵ نفر رسید. 

بدین ترتیب تعداد کسانی که پاسپورتآمریکا را پس دادند در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و به سطح رکورد رسید. 

بنظر کارشناسان دلیل این امر این است که پرداخت مالیاتهای سنگین و کاغذبازی اداری آن برای آمریکائیان ساکن کشورهای ثالث بسیار مشکل است. 

انتظار می رود که تعداد کسانی که از تابعیت آمریکا صرفنظر می کنند در سالهای آینده افزایش یابد. 

یکی از مشهورترین افرادی که از تابعیت آمریکا صرفنظر کرد، بوریس جانسن شهردار لندن می باشد. 

برخی ها بر این باورند که این اقدام جانسن گامی در جهت آمادگی برای انتخابات عمومی انگلستان می باشد که قرار است در ماه می اتی برگزار گردد. 

اما جانسن دلیل این عمل خود را ناراحتی اش از مالیاتهای سنگین آمریکا و اعلام وابستگی خود به انگلستان اعلام کرد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط