حمله نژادپرستانه به یک رستوران دار ترک در المان

رستوران دار ترک در این حمله مجروح شده است

حمله نژادپرستانه به یک رستوران دار ترک در المان

در شهر فورسایم، یک رستوران دار ترک از سوی گروهی از آلمانیها مورد حمله قرار گرفت.

این حمله زمانی صورت گرفت که ابراهیم کورال صاحب این رستوران در داخل مغازه بسته خود نشسته بود.

چند شهروند المانی که خواستار ورود به رستوران بودند به رغم مشاهده تعطیل بودن رستوران بر این خواست خود اصرار می ورزند.

اما آنان با مشاهده ممانعت صاحب رستوران، اقدام به وارد اوردن خسارت به مغازه کرده صاحب رستوران را نیز از ناحیه دست با چاقو زخمی می کنند.

۲ تن از مهاجمین از سوی پلیس بازداشت شده اند.

پلیس در جستجوی ۲ مهاجم دیگر می باشد.

به نظر می رسد که انگیزه حمله کنندگان به این رستوران، انگیزه ای نژادی بوده است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط