حمله هوایی آمریکا به الشباب

ارتش آمریکا در یک حمله هوایی یکی از مقامات عالی الشباب وابسته به سازمان تروریستی القاعده در سومالی را مورد هدف قرار داد.

حمله هوایی آمریکا به الشباب

ارتش آمریکا در یک حمله هوایی یکی از مقامات عالی الشباب وابسته به سازمان تروریستی القاعده در سومالی را مورد هدف قرار داد. 

پنتاگون انجام این عملیات را با اطلاعیه کتبی اعلام کرد. 

در این اطلاعیه آمده است، به یکی از رهبران الشباب وابسته به القاعده، در نزدیکی های شهر ساکوو در سومالی حمله هوایی ترتیب یافت. 

مقامات امریکایی با ارزیابی نتایج این عملیات اظهار داشتند این حمله هیچ تلفات غیر نظامی در بر نداشته است. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط