اعتراض به محاکمه الهام توتی روزنامه نگارواستاد دانشگاه ترک اویغور

رئیس کل انجمن بین المللی روزنامه نگاران کشورهای ترک زبان: موقعیت حقوقی الهام توتی روزنامه نگار و استاد دانشگاه ترک اویغور که توسط حکومت چین دستگیر شده است، باید در دادگاههای بین المللی و بی طرف مورد بررسی قرار گیرد.

205648
اعتراض به محاکمه الهام توتی روزنامه نگارواستاد دانشگاه ترک اویغور

الهام توتی باید در دادگاههای بی طرف مورد محاکمه قرار گیرد. 

گونگور یاووزآسلان رئیس کل انجمن بین المللی روزنامه نگاران کشورهای ترک زبان اظهار داشت: موقعیت حقوقی الهام توتی روزنامه نگار و استاد دانشگاه ترک اویغور که توسط حکومت چین دستگیر شده است، باید در دادگاههای بین المللی و بی طرف مورد بررسی قرار گیرد.

یاووزآسلان با یادآوری اینکه دادگاه چین مراجعه الهام توتی به دادگاه عالی و درخواست تمییز را رد کرده است، گفت: دادگاههای چین عادلانه قضاوت نمی کنند، بنابراین الهام توتی باید باید در دادگاههای بین المللی و بی طرف مورد محاکمه قرار گیرد.    

یاووزآسلان گفت: باید جامعه بین المللی به این بی عدالتی چین واکنش نشان دهد و پورنده توتی در دادگاههای بین المللی و بی طرف مورد بررسی قرار گیرد. 

گونگور یاووزآسلان رئیس کل انجمن بین المللی روزنامه نگاران کشورهای ترک زبان همچنین تاکید کرد که از تمامی بلایایی که احتمال دارد در زندان بر سر الهان توتی بیاید، بطور مستقیم حکومت چین مسئول می باشد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط