ترکیه آماده استفاده از نیروی خورشیدی می گردد

هدف تامین ۵ درصد نیاز انرژی کشور با استفاده ازخورشید در سال ۲۰۲۳ می باشد

ترکیه آماده استفاده از نیروی خورشیدی می گردد

ترکیه آماده استفاده از نیروی خورشیدی می گردد. 

وزارت منابع طبیعی و انرژی ترکیه در وحله نخست نیروگاههای انرژی خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی را در سال ۲۰۱۵ وارد عمل می سازد. 

هدف تامین ۵ درصد نیاز انرژی کشور با استفاده از نور خورشید در سال ۲۰۲۳ می باشد. 

عثمان اوزبرک معاون اتحادیه بین المللی انررژی خورشیدی ترکیه اعلام داشت : اطمینان داریم که به هدف ۱۰ الی ۱۲ مگاوات انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۳ دست خواهیم یافت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط