همکاری خطوط هوایی ترکیه و ازبکستان

پرواز های تاشکنت - استانبول هفت روز هفته به طور متقابل از سوی خطوط هوایی ازبکستان و ترکیه انجام میشود

همکاری خطوط هوایی ترکیه و ازبکستان

خطوط هوایی ازبکستان خواهان همکاری با خطوط هوایی ترکیه گردید.

اکمل اکبراف مدیر کل خطوط هوایی ازبکستان اعلام کرد که خطوط هوایی ترکیه برای این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اکبراف اظهار داشت که در آینده خواهان امضای توافقنامه های همکاری بین این دو شرکت هواپیمایی میباشند.

پرواز های تاشکنت - استانبول هفت روز هفته به طور متقابل از سوی خطوط هوایی ازبکستان و ترکیه انجام میشود.

با این پروازها به طور میانگین سالانه ۱۵۰ هزار مسافر جا به جا میشوند.

گفتنی است، حمل و نقل باری به تاشکنت نیز از طریق خطوط هوایی ترکیه انجام میشود.

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط