بحران در روابط مراکش و الجزایر

کاردار سفارت مراکش در الجزایر به وزارت امورخارجه این کشور احضار گردید

163576
بحران در روابط مراکش و الجزایر

در اطلاعیه ای که از سوی وزارت امورخارجه الجزایر و خبرگزاری الجزایر انتشار یافت، کاردار سفارت مراکش در الجزایرکه خواست نامش فاش نشود، برای بیان نارضایتی مقامات بلند پایه مراکشی از اتهامات مربوط به تیراندازی سربازان الجزایری بر روی غیر نظامیان مراکشی به مقر وزارت امورخارجه احضار شده است.

در اطلاعیه  وزارت امورخارجه الجزایر چنین گفته شد : "  Abdulhamid Senusi Biriksi " دبیرکل وزارت امورخارجه الجزایر ادعاهای مطرح شده از سوی مراکش را با لحنی قاطعانه رد کرده و از تکرار دایمی این اتهامات مقامات الجزایری اظهار ناخشنودی نمود. 

در اطلاعیه مذکور همچنین تاکید گردید : الجزایر به اینگونه دسیسه ها ترتیب اثر نداده و برای اینکه به روابط همسایگی دو کشور خللی وارد نیاید، از اقداماتی که هی تواند به بحران دامن بزند، دوری خواهد کرد. 

حکومت مراکش اعلام کرده بود که سربازان الجزایری بسوی غیر نظامیان در مرز دو کشور تیراندازی کرده و حکومت الجزایر نیز در مقابل اعلام کرده بود که در پی پرتاب سنگ از سوی یک گروه مراکشی سربازان تنها اقدام به تیراندازی هوایی نموده اند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط