مخالفت کشاورزان با حکومت مکزیک

مزرعه داران و کشاورزان در مکزیک، برای مخالفت با ساخت فرودگاه جدید، به تظاهرات پرداختند

119230
مخالفت کشاورزان با حکومت مکزیک

مزرعه داران و کشاورزان که از سن سالوادور آتنکو جمع شدند، برای مخالفت با تاسیس یک فرودگاه جدید، کوچه های مکزیکو پایتخت این کشور را پر کردند.

تظاهرات کنندگان که پرچم مکزیک و داس بر دست داشتند، در مقابل ساختمان دادگستری گرد هم امدند.

تظاهرات کنندگان شعار "اگر راه حل نباشد، ساختمان سازی نیز نخواهد بود." سر می دادند.

زمینی به مساحت بیش از ۵ هزار هکتار، مسئله میان حکومت فدرال و مزرعه داران و کشاورزان میباشد.

لازم به ذکر است که با تاسیس این فرودگاه که هزینه ای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارد، ظرفیت فرودگاه به ۴ برابر افزایش یافته و سالانه به ۱۲۰ میلیون مسافر خدمات ارائه خواهد نمود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط