تظاهرات و اعتصابات کارگران آرژانتینی

نرخ تورم در این کشور بالای ۴۰ درصد است

تظاهرات و اعتصابات کارگران آرژانتینی

کارگران آرژانتینی آماده اعتصاب می شوند.

کارگران با حضور در خیابانهای بوئنوس آیرس به تورم افسار گسیخته در کشور و نیز پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض کردند.

آنها در پایتخت ارژانتین خیابانهای اصلی را مسدود کردند و مانع از تردد وسایل نقلیه در راههای اصلی پایتخت شدند.

کارگران اعلام کردند که به تظاهراتهای خود در خیابانهای اصلی شهر و بخصوص در نزدیکی ساختمانهای حکومتی ادامه خواهند داد.

آنها خواستار افزایش دستمزدها، پایان داده شدن به اخراح کارگران و دریافت مزایای بیشتر در کشوری هستند که نرخ تورم ان بالای ۴۰ درصد است.

در ماه آوریل گذشته بیش از یک میلیون کارگر آرژانتینی در اعتراض به اوضاع و سیاستهای اقتصادی کشور دست به اعتصاب زده بودند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط