نخست وزیر جدید تایلند انتخاب شد

ژنرال پیرایوف چن اوچا در رای گیری مجلس، با کسب نیمی از آراء نخست وزیر شد

98255
نخست وزیر جدید تایلند انتخاب شد

رهبر حکومت سرهنگان که در ماه می در تایلند دست به کودتا زد، از سوی مجلس ملی اینکشور به مقام  نخست وزیری انتخاب شد. 

ژنرال پیرایوف چن اوچا در رای گیری مجلس، با کسب نیمی از آراء نخست وزیر شد.

ژنرال پیرایوف چن اوچا به تنهایی وارد انتخابات شده بود.

 نخست وزیری این ژنرال تایلندی به دنبال تایید پادشاه اینکشور رسمیت خواهد یافت.

گفتنی است، ارتش اینکشور به دنبال افزایش تنش در کشور در ماه می دست به کودتا زده و کنترل کشور را به دست گرفته بود. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط