آغاز مبارزه با آلودگی هوا در چین

80532
آغاز مبارزه با آلودگی هوا در چین

هدف چین پایان دادن به استفاده از زغال سنگ در پکن پایتخت این کشور تا سال ۲۰۲۰ میباشد.

گفته می شود به غیر از ممنوع کردن استفاده از زغال سنگ در ۶ منطقه پکن، استفاده از بسیاری مواد سوختی از قبیل زباله های قابل اشتعال و سوخت های زیستی که باعث آلودگی شدید هوا میگردند نیز ممنوع خواهد شد.

شهرداری پکن، در مبارزه با آلودگی هوا که به حد مرگبار رسیده است، برق و گاز طبیعی را به عنوان منبع انرژی جایگزین معرفی میکند.

ولی با در نظر گرفتن نیاز شدید به انرژی ارزان و شرایط سخت اقتصادی در بخش اعظمی از جمعیت یک و نیم میلیاردی چین، امکان پذیر بودن تغییر منابع انرژی مورد سوال میباشد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط