هواپیمای مسافربری الجزایر سقوط کرد

عاقبت هواپیمای الجزایری مشخص شد

69753
هواپیمای مسافربری الجزایر سقوط کرد

سرنوشت هواپیمای مسافربری الجزایر که ارتباط اش با برج کنترل قطع شده بود. 

مقامات الجزایری اعلام کردند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی الجزایر سقوط کرده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط