خبر فوری

پارلمان اروپا ژان کلود ژانکر را بعنوان رئیس کمیسیون اروپا برگزید

130411
خبر فوری

خبر فوری

پارلمان اروپا ژان کلود ژانکر را بعنوان رئیس کمیسیون اروپا برگزید.

در رای گیری بعمل آمده در پارلمان اروپا، سیاستمدار لوگزامبورگی با 422 رای موافق به عنوان رئیس کمیسیون اروپا انتخاب گردید. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط