پاسخ "خیر" به تغییرات قانون اساسی در جمهوری ترک قبرس شمالی

111617
پاسخ "خیر" به تغییرات قانون اساسی در جمهوری ترک قبرس شمالی

رای دهندگان در جمهوری ترک قبرس شمالی، به تغییرات قانون اساسی، "خیر" گفتند.

همه پرسی برای انتحابات محلی و تغییرات در قانون اساسی در جمهوری ترک  قبرس شمالی، یک جا انجام شد.

رای دهندگان جمعا در ۶۸۱ صندوق رای دادند.

در ۴۲۶ صندوق بازشده، آراء "بلی" ۳۷.۶۴ درصد و آراء "خیر" ۶۲.۳۶ درصد بود.

عدم قبول انجام تغییرات در قانون اساسی از سوی مردم که از سوی ۴ حزب مجلس تایید میگردد، بسیار حیرت آور بود.

اوزکان یورگانجی اوغلو نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، اعلام داشت که تغییرات در قانون اساسی، به طور کامل به مردم ابراز نگردیده است و برخی از نمایندگان مجلس که رای "بلی" داده بودند، مردم را به دادن رای منفی تشویق کرده اند.

در انتخابات ۲۸ شهرداری نیز، همه صندوقها باز شده و شهردارها مشخص گردیدند.

حزب ترک جمهوریخواه که حزب حاکم  میباشد، در بسیاری از شهرداریهای مهم منجمله گازیماگوسا و گیرنه و در راس لفکوشه پایتخت این کشور، مغلوب گردید.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط