حذف دروس "دبیری زبان ترکی" در دانشگاه هامبورگ آلمان

دانشگاه هامبورگ آلمان، دروس "دبیری زبان ترکی" از دانشکده تورکولوژی را حذف میکند.

111811
حذف  دروس "دبیری زبان ترکی" در دانشگاه هامبورگ آلمان

واکنشها به این عمل دانشگاه هامبورگ همچنان ادامه دارد.

دانشگاه هامبورگ در سال تحصیلی آینده رشته دبیری زبان ترکی را به طول کامل حذف خواهد کرد.

واکنشها به این تصمیم مدیریت دانشگاه که با توجیه کمبودبودجه و تقاضا دراین رشته، آن را حذف میکند، افزایش می یابد.

پرفسور دکتر یاوور کوسه رئیس دانشکده تورکولوژی دانشگاه هامبورگ، ابراز داشت که از حذف این دروس بسیار اندوهگین میباشند.

وی ضمن ابراز اینکه امید دارد حکومت بودجه لازمه برای جلوگیری از حذف این دروس را پرداخت کند، ابراز داشت، تنها رشته دبیری زبان ترکی لغو می شود، بخش تورکولوژی بر جای خواهد ماند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط