برگزاری انتخابات محلی در جمهوری ترک قبرس شمالی

در این انتخابات روسا و اعضای مجلس شهرداری ها انتخاب خواهند شد

110579
برگزاری انتخابات محلی در جمهوری ترک قبرس شمالی

در جمهوری ترک قبرس شمالی رای دهندگان روز یکشنبه سر صندوق های رای می روند.

فردا هم انتخابات محلی و هم سری پیشنهادات مربوط به انجام اصلاحات در قانون اساسی به رای گیری گذاشته خواهد شد.

در این انتخابات هم روسای شهردارانی که برای مدت چهار سال انجام وظیفه خواهند کرد و هم اعضای مجلس شهرداری انتخاب خواهند شد.

نامزدهای احراز این مقام ها در پی یک بسیج انتخاباتی فشرده بیصبرانه در انتظار نتیجه انتخابات هستند.

در جمهوری ترک قبرس شمالی که هزار و ۲۵۸ رای دهنده از آرای خود استفاده خواهند کرد، برای نخستین بار از صندوق های شفاف استفاده خواهند کرد.

علاوه بر انتخابات محلی رای دهنده گان برای اصلاح قانون اساسی نیز رای خواهند داد.

در این انتخابات پیرامون تغییر و یا عدم تغییر ماده ۲۱ ام قانون اساسی که از سال ۱۹۸۵ یعنی تشکیل حکومت جمهوری ترک قبرس شمالی بدین طرف مرعیت دارد، نظر خواهی خواهد شد.

در صورت پاسخ مثبت به این تغییر ، قانون اساسی جمهوری ترک قبرس شمالی پس از گذشت ۲۹ سال برای اولین بار تغییر خواهد یافت.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط