مجارستان ظرفیت هسته ای خود را دو برابر افزایش می دهد

107169
مجارستان ظرفیت هسته ای خود را دو برابر افزایش می دهد

مجارستان ظرفیت هسته ای خود را دو برابر افزایش می دهد. 

مجارستان ظرفیت نیروگاه هسته ایی را که با راکتورهایی که با وام دریافتی از روسیه تاسیس خواهد کرد، دو برابر افزایش خواهد داد. 

پارلمان مجارستان با استفاده ده میلیارد یورو وام از روسیه برای ساخت دو رآکتور هسته ای جدید موافقت نمود. 

شرکت روساتم برای افزایش ظرفیت نیروگاه هسته ای پاکس که 30 سال پیش ساخته شده و دارای چهار رآکتور می باشد، دو رآکتور جدید تاسیس خواهد کرد. 

رآکتورهای جدید ظرفیت تولید دو هزار مگاووات نیروگاههای موجود را به 4 هزار و 400 مگاوات افزایش خواهد داد. 

انتظار می رود که این پروژه به ده هزار نفر امکانات کاری فراهم سازد. 

مطبوعات مجارستان اعلام داشت وام مورد نظر در پی آغاز بهره داری از رآکتورهای هسته ای در مدت زمانی چون 21 سال به روسیه پرداخت خواهد شد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط