خیابانهای شهر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک تبدیل به میدان جنگ شد

در چهل و سومین حوادث دانشجویی مکزیک، هزاران تن به کوچه و خیابانها ریختند

خیابانهای شهر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک تبدیل به میدان جنگ شد

در چهل و سومین سالگرد حوادث دانشجویی مکزیک که در نتیجه آن دهها دانشجو جان خود را از دست دادند، تظاهرکنندگان به کوچه و خیانها ریختند.

خیابانهای شهر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک تبدیل به میدان جنگ شد.

هزاران تن در سالگرد حوادثی که منجر به کشته شدن دهها تن شده و به حوادث "الخلقونازو" شهرت یافت، یاد کشته شدگان این حادثه را گرامی داشتند.

تظاهرگنندگان همچنین به برگزاری جام جهانی فوتبال برزیل نیز اعتراض کردند.

این گروه به برخی از ساختمانهای دولتی و حزبی حمله کردند و شیشه های این ساختمانها را شکستند.   

نیروهای امنیتی به مقابله با تظارکنندگان پرداختند. 

در تظاهرات برگزار شده دز سال 1971 در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی به سوی تظهارکنندگان، تعداد زیادی از دانشجویان به قتل رسیده بودند.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط