جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا راهی قبرس می شود

جو بایدن با رهبران جمهوری ترک قبرس شمالی دیدار و مذاکره خواهد کرد

66893
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا راهی قبرس می شود

جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا راهی قبرس می شود.

جو بایدن با رهبران جمهوری ترک قبرس شمالی دیدار و مذاکره خواهد کرد.

بموجب بیانیه صادره از سوی کاخ سفید جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز های بین ۲۰ ام الی ۲۳ ام می سفری به رومانی و جزیره قبرس ترتیب خواهد داد.

محور اصلی مذاکرات بایدن در رومانی را بحران اکراین تشکیل خواهد داد.

بایدن با مقامات رومانی مداخله نظامی روسیه در اکراین و پاسخ جامعه بین المللی به این عمل را مورد مذاکره قرار خواهد داد.

جو بایدن در قبرس نیز با رهبران سیاسی طرف ترک و یونانی جزیره مذاکراتی انجام خواهد داد.

بایدن در این دیدارها به حمایت آمریکا از تاسیس یک سیستم فدرال متکی بر تساوی سیاسی با اشتراک دو جامعه ترک و یونانی قبرس تاکید خواهد ورزید .


برچسب ها:

خبرهای مرتبط