دنیای ستارگان ۱۵ - "نشه کارابوجک" ، خواننده ای شاد و زیبا

زندگی و آثار "نشه کارابوجک" خواننده ای زیبا که با جشمان زیبایش شادی به همراه می اورد

215994
دنیای ستارگان ۱۵ - "نشه کارابوجک" ، خواننده ای شاد و زیبا

در این برنامه زندگی و ترانه های نشه کارا بوجک را بررسی کردیم و ترانه های زیبای او را برای شما عزیزان پخش کردیم.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط