مشکی رنگ نیست، بی رنگی است

رنگ بازتاب طول موج های خاصی از نور توسط چشمان ما است

2161151
مشکی رنگ نیست، بی رنگی است

برای اینکه بفهمید مشکی یک رنگ است، ابتدا باید بدانید رنگ چیست.

رنگ بازتاب طول موج های خاصی از نور توسط چشمان ما است.

تشخیص رنگها از طریق ادراک رخ می دهد. سلول های مخروطی در چشم ما امواج  مختلفی را مشاهده کرده و اطلاعات آن را به مغزمان منتقل می کند و به ما امکان می دهد رنگ ها را ببینیم.

سلول های مخروطی در شبکیه چشم ما به طول موج های مختلف حساس هستند.

سه نوع اصلی سلول مخروطی در شبکیه چشم ما وجود دارد: قرمز، سبز و آبی.

این سلول ها نور با طول موج های مختلف را تشخیص می دهند و اطلاعات را برای ایجاد تصاویر رنگی در اختیار مغز ما قرار می دهند.

وقتی نور سفید روی جسمی می افتد، این نور حاوی همه رنگ های طیف است. اگر جسمی تمامی آن نور را منعکس کند، مغز ما آن تصویر را سفید می بیند. اگر مقداری از رنگ ها را جذب کرده وبرخی امواج را منعکس کند با رنگ های موجود در طول موجی که منعکس کرده است مشاهده می شود.

 

در مورد مشکی، بازتابی وجود ندارد. یک شی اگر تمام نور را جذب کند، نوری منعکس نمی شود و جسم سیاه مشاهده می شود.

سیاه در واقع به معنای عدم وجود نور است. بنابراین، از نظر علمی رنگ مشکی، مانند رنگ های دیگر با طول موج نور تعریف نمی شود. از این رو مشکی از نظر فنی یک رنگ نیست. سیاه نشان دهنده عدم وجود نور یا جذب همه رنگ ها است.

 

 

رنگ سیاه در موادی مانند رنگ یا جوهر استفاده می شود که ما در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم.

بخشی از پالت رنگ است. با این حال، از منظر فیزیکی و نوری، سیاه است که در واقع به عدم وجود رنگ اشاره دارد. هنگام رنگ آمیزی یا مخلوط کردن رنگ ما می توانیم سیاه را به عنوان یک رنگ در نظر بگیریم. رنگ مشکی از ترکیب رنگ های دیگر به دست می آید و برای تهیه تن های مختلف میتوان از آن استفاده کرد.خبرهای مرتبط