پرورش گونه جدید نخود در جنوب‌شرقی آناتولی

به این گونه جدید و نایاب نام "تورکیکوم" داده شد

2035473
پرورش گونه جدید نخود در جنوب‌شرقی آناتولی

آیا می‌دانید در جنوب‌شرقی آناتولی یک گونه جدید متعلق به تیره نخود پرورش می‌یابد؟

جنوب‌شرقی آناتولی یکی از اولین مناطق در جهان است که کشاورزی در آن رونق یافت. در نتیجه مطالعات و تحقیقات دانشگاه مدیترانه یک نوع نخود مقاوم در مقابل خشکسالی و گرمای بالا در منطقه جنوب‌شرقی آناتولی کشف گردید. به این نوع جدید نخود که با دانه‌های به‌شکل قلب جلب دقت می‌کند، به‌مناسبت صدمین سالگرد تاسیس جمهوریت نام " تورکیکوم" داده شد. 

این نوع جدید نخود در مجله مرزها در علوم گیاهی که یکی از مهم‌ترین مجلات در عرصه علوم گیاهی در جهان است شناسانده شد. نخود "تورکیکوم" که به‌عنوان یک گونه بومی در ادبیات بین المللی به ثبت رسید، مورد توجه فراوان محققانی که در ترکیه و جهان مطالعاتی در زمینه نخود انجام می‌دهند، قرار گرفته است. ویژگی این نخود که در برابر دمای بالا و خشکسالی مقاوم می‌باشد، امیدبخش است. به‌موجب تحقیقات این نوع جدید نخود در مقابل برخی حشرات مضر وکم آبی نیز مقاوم است. در صورت انتقال ژن‌های این گونه جدید نخود به سایر گونه‌های پرورشی ، در زمینه کشت و تولید انواع نخود تجارب ارزشمندی کسب خواهد شد. به‌همین خاطر در جهان امروزی که با تهدید گرمایش مواجه است، اهمیت این گونه جدید نخود برای محصولات کشاورزی بیش از پیش افزایش می‌یابد.خبرهای مرتبط