برنامه ویژه 24 نوامبر روز معلم

این روز خجسته را به کلیه آموزگاران تبریک می‌گوئیم

1910527
برنامه ویژه 24 نوامبر روز معلم

امروز یک‌بار دیگر روز معلم را جشن می‌گیریم. در این روز خجسته در کنار آموزگاران خود که در آموزش جامعه مسئولیت بزرگی بر دوش دارند، بوده و از آنها با احترام یاد می‌کنیم.

ساخت یک آینده موفقیت‌آمیز و بهروز به‌دست جوانانی ممکن است که از سوی آموزگاران با عشق و محبت و فداکاری پرورش یافته‌اند. این تنها آموزگاران هستند که با محبت و عطوفت می‌توانند به همه کودکان نزدیک شوند. در روز معلم یک‌بار دیگر لازم است به یاد بیاوریم که آنها را هرگز تنها نگذاشته و در ساخت آینده همواره به آنها احتیاج داریم. از دستان پاکیزه آموزگاران خود صدها و هزاران بار با عشق و احترام می‌بوسیم.

 خبرهای مرتبط