دهم نوامبر روز گرامی‌داشت یاد رهبر عزیز مصطفی کمال آتاترک

یاد بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را با سپاس و احترام گرامی می‌داریم

1904299
دهم نوامبر روز گرامی‌داشت یاد رهبر عزیز مصطفی کمال آتاترک

در سال‌روز درگذشت مصطفی کمال آتاترک بنیان‌گذار جمهوری ترکیه و اولین رئیس جمهوری کشورمان یک‌بار دیگر از وی با عشق و محبت و احترام یاد می‌کنیم.

مصطفی کمال آتاترک که با موفقیت بزرگی در حین جنگ چاناک کاله دقت همگان را به‌خود معطوف داشت، پس از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول و شروع اشغال خاک‌های کشور از سوی کشورهای پیروز در جنگ رهبری ملت ترکیه را بر عهده گرفته و در راه نجات میهن به مبارزه‌ای بی امان آغاز کرد. پس از موفقیت و پیروزی در این مبارزه مقدس و در نتیجه امضای معاهده صلح در لوزان جمهوری ترکیه تاسیس شده و مصطفی کمال آتاترک نیز اولین رئیس جمهور ترکیه شد.

رهبر کبیر که بعدا نام آتاترک را به‌خود گرفت، با انقلاباتی که به آن‌ها صورت تحقق بخشید در تشکل یک جامعه معاصر نقش مهمی ایفا کرد. امروز یک‌بار دیگر در سال‌روز درگذشت رهبر کبیر یاد عزیز او را گرامی داشته و با سپاس و احترام از او یاد می‌کنیم.خبرهای مرتبط