کتابخانه تاریخی جلسوس در شهر باستانی افس (افِسوس) در ازمیر

این کتابخانه به دوران امپراتوری روم تعلق دارد

1870694
کتابخانه تاریخی جلسوس در شهر باستانی افس (افِسوس) در ازمیر

آیا می‌دانید یکی از بزرگترین کتابخانه‌های دوران باستان در شهر عتیق افس (افِسوس) در ازمیر قرار دارد؟

کتابخانه جلسوس که با ستون‌های باعظمت و معروف‌‍‌‌‌ترین بقایای شهر تاریخی افس (افِسوس) در ازمیر یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و فلسفی تاریخ است، از دو هزار اثر مهم میزبانی کرده و پس از اسکندریه و برگاما در موقعیت سومین کتابخانه بزرگ متعلق به عهد عتیق قرار داشته و چنان کتابخانه‌های عمومی امروزی به مردم خدمت کرده و از سوی همگان قابل استفاده بوده است.

کتابخانه جلسوس که تنها نمونه کتابخانه باقیمانده از امپراتوری روم است، یک اثر معماری خارق‌العاده و بی‌نظیر تلقی است. این اثر معماری زیبا و شگفت‌انگیز که با تزئینات بسیار غنی و متمول خود جلب دقت می‌کند، به بلندی 17 متر و عرض 21 متر است. این کتابخانه 130 سال بعد از تاسیس در یک زمین‌لرزه بزرگ متحمل خسارات بزرگی گردید. بخش بزرگی از آثار مهم در این کتابخانه نیز در پی زمین‌لرزه از بین رفته و جبهه بیرونی آن تا ساخت مجدد آن بین سال‌های 1970 الی 1978 از سوی باستان‌شناسان طی قرون متمادی به یک ویرانه مبدل شده است.

در جبهه بیرونی کتابخانه چهار مجسمه زن سوفیا نماد عقل و دانایی، "Arete "سمبل شجاعت و فضیلت، "Episteme "نماد علم و دانش و "Ennoia " سمبل فکر و اندیشه با زیبایی و ابهت خود جلب دقت می‌کنند. اصل این مجسمه‌ها امروزه در موزه وین نگهداری می‌شود.خبرهای مرتبط