نقش موثر پهپادهای مسلح ترکیه در مبارزه با سازمان تروریستی پ‌ک‌ک

نقش پیشرو ترکیه در جهان، به ویژه در زمینه پهپادهای مسلح، تأثیر چندبرابری در ظرفیت رصد، اطلاعات و هدف‌گیری سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایجاد می کند

1847530
نقش موثر پهپادهای مسلح ترکیه در مبارزه با سازمان تروریستی پ‌ک‌ک

ترکیه به اجرای عملیات‌های پهپادهای مسلح در منطقه‌ای  از سطح کشور تا عراق و سوریه ادامه می‌دهد. در عملیات‌های اخیر در سنجار و سلیمانیه تعداد زیادی از مدیران به اصطلاح ارشد سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک از پای درآمدند. در حالی که ظرفیت سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در ساحه‌های مربوطه جلب توجه می‌کند، میزان توسعه امکانات فنی این سازمان نیز حائز اهمیت است.

در 7 ژوئن، یک خودروی آفرود در حوالی کلار سلیمانیه در منطقه کردستان عراق مورد هدف پهپادهای مسلح قرار گرفت. منابع محلی از کشته شدن 5 سرنشین خودرو خبر دادند. پس از مدتی اعلام شد سرنشینان خودرو اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک بوده و نام یکی از آنها فرهاد دریک است. دریک به اصطلاح رئیس مشترک شورای اجرایی اداره خودمختار شمال و شرق سوریه بود. گمان می‌رود دریک  و 4 تروریست دیگر پ‌ک‌ک برای انجام فعالیت‌های سازمانی در منطقه کوهستانی سلیمانیه حضور داشتند.

چگونگی شناسایی دریک در حومه سلیمانیه که تا سوریه فاصله زیادی دارد و نحوه هدف قرار گرفتن وی، قابل توجه است. به ویژه از نظر درک ظرفیت توسعه یافته توسط سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه... این نشان می‌دهد که می‌توان عناصر تروریستی موردنظر را از سوریه تا عراق تعقیب کرد. این امر هم از نظر ظرفیت انسانی و هم از نظر فنی امکان‌پذیر بوده و حتی می‌توان یک خودروی متحرک را در فاصله حدود 300 کیلومتری خط مرزی ترکیه منهدم کرد. ترکیه با سرمایه‌گذاری جدی سال‌های اخیر در ساختار سازمان اطلاعات و امنیت ملی، آن را به یک سازمان مقتدر و مهم در سطح جهان تبدیل کرده است. سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه که با چالش‌های بزرگی رودررو می‌شود، می تواند خود را با واقعیت‌های جدید وفق داده و هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر امکانات فنی توسعه یابد. البته توسعه صنایع دفاعی ترکیه در سال های اخیر نیز از سازمان اطلاعات و امنیت ملی پشتیبانی می‌کند. نقش پیشرو ترکیه در جهان، به ویژه در زمینه پهپادهای مسلح، تأثیر چندبرابری در ظرفیت رصد، اطلاعات و هدف‌گیری سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایجاد می کند. این تأثیر را می‌توان در ده‌ها عملیات ماه‌های اخیر پهپادهای مسلح  در عراق و سوریه و از پای درآوردن مدیران به اصطلاح ارشد سازمان تروریستی پ‌ک‌ک مشاهده کرد.

نویسنده: جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیهخبرهای مرتبط