ماهی کفال مرواریدی تنوری شهر وان

این غذای لذیذ در سال 2022 نشانه جغرافیایی دریافت کرد

1830656
ماهی کفال مرواریدی تنوری شهر وان

غذای لذیذ ماهی کفال مرواریدی تنوری که از ماهی‌های بومی دریاچه وان بزرگترین دریاچه ترکیه تهیه می‌شود، در سال 2022 با همت اتاق صنایع و بازرگانی استان وان نشانه جغرافیایی دریافت کرد. در تهیه این غذا، اندام های داخلی کفال مرواریدی بدون بریدن سر آن تمیز شده، نمک زده شده و به مدت 10 دقیقه استراحت داده می‌شود. ماهی ها  پس از غلت داده شدن در مخلوط آرد، آب و نمک از  قسمت دم به دیواره تنور ساخته شده از خاک رس و داغ شده با آتش هیزم چسبانده می‌شود. باید مراقب بود که بدن ماهی با دیواره تنور تماس نداشته باشد در غیر این صورت ممکن است بدن ماهی بسوزد. روش دوم پخت ماهی به این صورت است که آن را از دم به قلاب مخصوصی آویزان شده و در تنور آویزان می‌شود. این ماهی تنوری به صورت گرم و با سبزیجات ارگانیک محلی، لیمو و نان تنوری سرو می شود.خبرهای مرتبط