نشانه‌های جغرافیایی ترکیه - قالی اوشاک

این قالی مشهور با همت اتاق صنایع و بازرگانی همین استان، در سال 2010 نشانه جغرافیایی دریافت کرد.

1768263
نشانه‌های جغرافیایی ترکیه - قالی اوشاک

قالی اوشاک که در قالی‌بافی‌های استان اوشاک واقع در منطقه دریای اژه در ترکیه تولید می‌شود، با همت اتاق صنایع و بازرگانی همین استان، در سال 2010 نشانه جغرافیایی دریافت کرد. قالی‌هایی که از قرن پانزدهم تاکنون در اروپا بافته می‌شود، دو مدل اصلی مدال و ستاره دارند. قالی‌های اوشاک که در طول‌های متعدد و حداکثر ده متری تولید می‌شوند، با ترکیبی از مدال‌های گرد در محور آن و  مدال های نوک تیز در طرفین آن که به بی نهایت اشاره می کنند، تشکیل ‌می‌شوند. روی فرش اوشاک نزدیک به دو هزار گره وجود دارد که از پشم فراوری شده با رنگ قالی در دستگاه بافندگی دستی تولید می شود. رنگهای قرمز، زرد شفاف و سرمه‌ای، رنگ‌های غالب در ترکیب این فرش هستند.خبرهای مرتبط