شهرستان منگن استان بولوی ترکیه " دیار آشپزها "

تجلی هنر آشپزهای منگنی در مطبخ‌های جهان

1736618
شهرستان منگن استان بولوی ترکیه " دیار آشپزها "

آیا می‌دانید که شهرستان منگن استان بولوی ترکیه دیار آشپزهاست؟

شهرستان بولوی ترکیه با آشپزهای ماهر و استادی که از دوره عثمانی تاکنون پرورش داده و به هفت قاره جهان می‌فرستد، به دیدار آشپزها معروف است. قدمت و تاریخچه آشپزی منگن تا مطبخ کاخ عثمانی می‌رسد. بر اساس اسناد تاریخی، سلطان احمد اول که در سال 1604 بر تخت سلطنت جلوس کرده و به صرف غذاهای خوشمزه و متنوع علاقه‌مند بود، اولین پادشاهی بود که آشپزهای استاد و زبده منطقه منگن در بولو را به کاخ توپکاپی دعوت کرده و آن‌ها را در کاخ به‌کار گمارد.

داستان هیجان‌انگیز و ماجراجویانه آشپزی که در کاخ‌های عثمانی آغاز گردید، در دوره جمهوریت نیز با پرورش آشپزهای آموزش‌دیده و و کارآموز ادامه یافته و سرآشپزهای استاد شهرستان منگن استان بولو در سرتاسر جهان به شهرت دست یافته و حتی به مطبخ رهبران نامی جهان راه یافتند. استادان آشپز شهرستان منگن استان بولو عهده‌دار وظیفه سرآشپزی بسیاری از روسای جمهور کشورهای مختلف و در راس مصطفی کمال آتاترک رهبر کبیر شدند. آشپزهای پرورش یافته در شهرستان منگن بولو که در بین پنج مدرسه آشپزی معروف جهان جای گرفته و اولین مدرسه آشپزی در ترکیه است، از جمله سرآشپزهای مورد ترجیح در میزبانی از میهمانان دولتی خارجی هستند. امروزه در اروپا، خاورمیانه، آمریکا، آفریقا و حتی خاور دور می‌توان با سرآشپزهای منگن و غذاهای خوشمزه و لذیذ آنان مواجه گردید.

  خبرهای مرتبط