مروری بر روند سیاسی در لیبی

طرفین در لیبی با احساس نگرانی از فشارهای خارجی و مشروعیت خواهان برگزاری انتخابات بوده، فقط برگزاری انتخابات تحت کدامین شرایط هنوز نامعلوم است

1735777
مروری بر روند سیاسی در لیبی

با نزدیک شدن انتخابات موردنظر برای برگزاری در ماه دسامبر سال جاری در لیبی، تنش در این کشور افزایش می‌یابد. در نتیجه موضوعات مبهمی چون برگزاری و یا عدم برگزاری انتخابات، نحوه جریان روند انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخابات و تثبیت نامزدها، روند جدیدی آغاز شده است. طرفین در لیبی با احساس نگرانی از فشارهای خارجی و مشروعیت خواهان برگزاری انتخابات بوده، فقط برگزاری انتخابات تحت کدامین شرایط هنوز نامعلوم است.

تاثیرپذیری روند انتخابات از اقدامات احتمالی ژنرال حفتر و دولت‌های حامی وی قابل انتظار است. خواست حفتر در راستای شرکت در انتخابات ریاست دولت لیبی و احراز این مقام به‌رغم دارا بودن شهروندی آمریکا تحول جالبی است. زیرا نامردی افراد دارای شهروندی مضاعف در انتخابات با قانون‌اساسی لیبی مغایرت دارد. برای همین مجلس طبرق که تحت تاثیر خلیفه حفتر قرار دارد، سعی نمود که قانون انتخاباتی مغایر با اصول تدوین کند.

در این میان شورای عالی ریاست دولت با مرکزیت  ترابلس که از موقعیت تمثیل مردم برخوردار است، این قانون را رد کرد. علاوه براین، خالد المشری رئیس شورا طی سخنانی  ضمن تاکید به ضرورت برگزاری انتخابات، اظهار داشت، برگزاری انتخابات از نظر فنی غیرممکن بوده و احراز مقام ریاست دولت از سوی بازیگرانی چنان حفتر را قبول نخواهیم کرد. وی در ادامه سخنانش مردم را به بایکوت انتخابات فراخواند. این امر نشان می‌دهد که احتمال بایکوت انتخابات از سوی جناح ترابلس بسیار است.

به‌همراه تمامی این تحولات، هنوز بازیگران ترابلسی در مورد تعیین یک نامزد مشترک به توافق نرسیده‌اند. در این میان نامزدی سیف‌الاسلام پسر قذافی رهبر مخلوع لیبی  در انتخابات مباحثات فراوانی به‌همراه آورد. وی ضمن اعلام خود ‌به‌عنوان گزینه‌ای بین غرب و شرق، مردم را به مشارکت در انتخابات فراخواند.

در  جامعه‌ای که حفتر به‌عنوان یک مجرم خواهان احراز مقام ریاست دولت ‌می‌ ‌باشد، نامزدی سیف‌الاسلام درانتخابات، موضوع مبهمی به نظر می‌رسد. در این چهارچوب در بسیاری از مناطق این کشور تظاهرات اعتراضی برپا شده و مردم با نامزدی سیف‌الاسلام مخالفت کردند.

مشروعیت و یا عدم مشروعیت انتخابات  در لیبی به‌رغم برگزاری و یا  عدم برگزاری هنوز نامعلوم است.  فقط می‌توان گفت که انتخابات در لیبی راهگشای  روند جدیدی در این کشور شده و این تحول  درگیری‌های خونینی  به‌همراه  خواهد آورد.  زیرا خلیفه حفتر در مناطق انتخاباتی خود  با زور اسلحه آراء مردم را بدست آورده و دیگر بازیگران نیز نتیجه انتخابات را قبول  نخواهند کرد. در نتیجه این امر نیز تنش جدیدی ایجاد شده و آتش‌بس نقض خواهد شد. لیبی نیز مجددا به‌سوی اغتشاش و بلبشو سوق خواهد یافت.

انتخابات در لیبی، مسائل این کشور را حل نکرده، فقط به سرنوشت آن شکل خواهد داد.

نویسنده: پروفسور دکتر مراد یئشیل‌تاش مدیر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیهخبرهای مرتبط