تسجیل باقلوای غازی عینتاپ ترکیه از سوی اتحادیه اروپا

باقلوای غازی عینتاپ موفق به دریافت نشان جغرافیایی اتحادیه اروپا گردید

1720743
تسجیل باقلوای غازی عینتاپ ترکیه از سوی اتحادیه اروپا

آیا می‌دانید که باقلوای غازی عینتاپ ترکیه موفق به دریافت نشان جغرافیایی اتحادیه اروپا شده و بعنوان یک محصول ساخت ترکیه تسجیل شده است؟

باقلوا یک شیرینی دارای ریشه آسیای مرکزی بوده و خوردنی لذیذی است که ترک‌ها در آناتولی موجب رواج و مصرف آن شدند. این شیرینی خوشمزه و مخصوص ترک‌ها در طول زمان وارد مبطخ عثمانی شده و پس از تهیه انواع مختلف آن شکل امروزی را بخود گرفته است. امروزه وقتی سخن از باقلوا به میان می‌آید بالافاصله یاد باقلوای غازی عینتاپ در اذهان تداعی می‌کند. باقلوای غازی عینتاپ که در  این شهر تولید شده و از پدر به پسر با آموزش به روش استاد شاگردی تا به امروز رسیده یکی از مهمترین انواع شیرینی‌های مختص به مطبخ سنتی ترک می‌باشد. 

کمیسیون اروپا در سال 2013 موافقت کرد تا باقلوای غازی عینتاپ به فهرست محصولات دارای نشان جغرافیایی محافظت شده علاوه گردد. باقلوای این شهر که با شکل تولید منحصر به فرد خود، کیفیت برتر و اعلا و نوع لوازم مورد استفاده در پخت آن به یک مارک متعلق به ترکیه تبدیل شده ضمن تسجیل یک محصول دارای نشان جغرافیایی بصورت یکی از تولیدات مهم ترکیه در آمده است. دریافت نشان جغرافیایی از اتحادیه اروپا برای باقلوای غازی عینتاپ از نظر محافظت از ویژه‌گی‌های مختص به این محصول و ممانعت از هر نوع سو استفاده و تقلید آن حائز اهمیت است. باقلوای غازی عینتاپ که از ویژه‌گی اولین محصول تسجیل شده ترکیه از سوی اتحادیه اروپا برخوردار است، دیگر نه سفره‌های ترکیه بلکه سفره های ممالک اروپایی را نیز زینت می‌بخشد.  

  خبرهای مرتبط