موزه فضای باز یسمک غازی‌عینتاب با تاریخ سه هزار ساله

از این موزه تاریخی با مجسمه‌های غول‌پیکر در سال جاری پانزده هزار توریست دیدن کردند

1717444
موزه فضای باز یسمک غازی‌عینتاب با تاریخ سه هزار ساله

آیا می‌دانید که در شهر غازی‌عینتاپ ترکیه یک کارگاه مجسمه‌سازی متعلق به سه هزار سال پیش از این وجود دارد؟

کارگاه پیکرتراشی و موزه فضای باز یسمک در غازی‌عینتاپ واقع در منطقه جنوب‌شرقی آناتولی در ترکیه، حدود سه هزار سال پیش در دوره امپراطوری هیتی‌ها گشایش یافت. این محل بزرگترین معدن سنگ و پیکرتراشی خاور نزدیک بود. این محل که در سال 1890 کشف گردید، پس ازمحوطه‌سازی اطراف آن  از سوی اداره کل موزه غازی‌عینتاپ به موزه فضای باز تبدیل شد. اکثر طرح‌های مجسمه‌ که در این محل از زیر خاک بیرون آورده شده و در موزه فضای باز به معرض دید گذاشته شده‌اند، را شیرهای واقع در  ورودی درب‌ها بوجود می‌آورند.

در این موزه فضای باز که 518 مجسمه غول‌پیکر سنگین وجود دارد، موجودات افسانه‌ای، شیرهای در، شیرهای نشسته، شیرهای بال‌دار، برجسته‌کاری‌های خدای کوه ، صحنه‌های نبرد و قطعات معماری در محیط طبیعی خود به معرض دید گذاشته شده‌اند. کارگاه مجسمه و موزه فضای باز یسمک در سال 2021 نیز علی‌رغم دوره پاندمی از سوی 15 هزار توریست مورد بازدید قرار گرفته است.      خبرهای مرتبط