23 آوریل روز جهانی کودک هدیه آتاترک به کودکان ترکیه و جهان

این روز از سال 1979 بدین‌طرف بعنوان عید کلیه کودکان جهان جشن گرفته می‌شود

1632693
23 آوریل روز جهانی کودک هدیه آتاترک به کودکان ترکیه و جهان

آیا می‌دانید که 23 آوریل عید حاکمیت ملی و کودک از سال 1979 بدین‌طرف بعنوان عید کلیه کودکان جهان جشن گرفته می‌شود؟

 

این عید بسیار مهم و با معنی که از سوی مصطفی کمال آتاترک به کودکان ترکیه ارمغان گردید، به برقراری و توسعه پیوندهای عشق و محبت و دوستی بین کودکان جهان نیز یاری کرده و در عین حال هدف از آن یاری به جهانی مملو از صلح و آرامش برای کلیه انسانهاست. روز 23 آوریل سال 1920 یعنی تاریخ گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه این روز از سوی مصطفی کمال آتاترک که خطاب به کودکان می‌گوید: شما همگان ستارگان و گل‌های آینده و درخشش امید و خوشبختی هستید، روز بعنوان عید کودکان جشن گرفته می‌شود.

23 آوریل که اولین و تنها عید کودکان در جهان است، در سال 1979 نیز از سوی یونسکو بعنوان سال کودک اعلام شده و ماهیت جهانی بخود گرفت. سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی نیز از آن سال به بعد با ترتیب جشنواره بین المللی 23 آوریل به هماهنگی و تلفیق کودکان میهمان از کشورها و قاره های مختلف یاری کرده و بدین ترتیب 23  به صورت یک  عید سنتی ارزشمند که تمامی کودکان جهان جشن می‌گیرند، در آمد.خبرهای مرتبط