نقش سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در عملیات‌های برون‌مرزی

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) در عملیات‌های برون‌مرزی علیه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک نقش مهمی ایفا می‌کند

1608589
نقش سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در عملیات‌های برون‌مرزی

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) در چهارچوب عملیات‌های بزرگ سال‌های اخیر خود، چندی پیش با ترتیب عملیات علیه منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در عراق و سوریه جلب دقت کرد. میت در چهارچوب این عملیات، ابراهیم بابات با اسم رمز "شیخ گودی" فرمانده خودخوانده تیپ پ‌ی‌د/ی‌پ‌گ شاخه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/کا‌ج‌کا در سوریه را دستگیر و به ترکیه آورد. این اقدام موفقیت‌آمیز از نظر ظرفیت امکانات و قابلیت‌های این سازمان حائز اهمیت است.

ترکیه در جغرافیای سختی به موجودیت خود ادامه داده و خواه ناخواه با مشکلات و مسایل عدیده‌ای مواجه می‌‌شود. از اینرو، برای حفاظت از منافع ملی خود در داخل و خارج از کشور، باید از تمامی ابزار موثر استفاده کند. در این چهارچوب، به‌همراه نیروی اعتدال‌گرا، دیپلماسی و بازدارندگی نظامی، سرویس‌های اطلاعاتی نیز اهمیت فراوانی دارند. به‌صراحت می‌توان گفت که سازمان اطلاعات و امنیت ملی نیز در راستای مقابله با محراق‌های مخالف ترکیه، توسعه یافته است.

در پی اقدام برای کودتای نافرجام در 15 ژوئن سال 2016، در چهارچوب دکترین امنیتی جدید، در بنیه سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه سرمایه‌گذاری جدی انجام گرفت.

این سازمان در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها، هم از نظر نیروی کار و هم از جهت امکانات فنی توسعه یافته و عملیات‌های شایان تقدیر خود در داخل ترکیه و علی‌الخصوص در سوریه و عراق را آغاز کرد.

سازمان اطلاعات و امنیت ملی در عملیات‌های برون‌مرزی بزرگ ترکیه، چنان عملیات‌های سپر فرات و شاخه زیتون در سوریه و عراق نقش‌های مهمی برعهده گرفته و علی‌الخصوص در شناسایی و خنثی‌سازی سرکردگان سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک کارهای بزرگی انجام داده است.

موفقیت واحدهای سازمان اطلاعات و امنیت ملی در دستگیری تروریست ابراهیم بابات با اسم رمز "شیخ گودی" فرمانده خودخوانده تیپ پ‌ی‌د/ی‌پ‌گ شاخه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/کا‌ج‌کا در منطقه رقه سوریه واقع در 50 کیلومتری خط مرزی ترکیه و آوردن این تروریست به کشور، از نظر مبارزه با ترور اهمیت فراوانی دارد. با اعترافات تروریست مذکور بسیاری از مخفیگاه‌های پ‌ک‌ک امحا شده و ضربه سنگینی به سازمان تروریستی وارد شد. خنثی‌ کردن کادر رهبری و فرماندهان خودخوانده و فروپاشی ساختار فرماندهی – کنترل پ‌ک‌ک در چهارچوب یک استراتژی موثر، موجب پس‌روی قابلیت عملیاتی و ظرفیت ترور این سازمان گردید.

ترکیه با سرمایه‌گذاری در عناصر نیروهای خود، در راه تبدیل به یک قدرت بازدارنده در منطقه‌ پیشرفت مهمی قید کرده و سازمان اطلاعات و امنیت ملی (میت) یکی از نمونه‌های حائز اهمیت این جهش می‌باشد.

نویسنده: جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیهخبرهای مرتبط