سال 2021 از سوی یونسکو بعنوان سال یونس امره نام‌گذاری شد

آیا می‌دانید که یونسکو سال 2021 را بعنوان سال یونس امره اعلام کرده‌است؟

1605915
سال 2021 از سوی یونسکو بعنوان سال یونس امره نام‌گذاری شد

یونسکو که بمنظور توسعه صلح، رفاه همگانی و نزدیکی بین جوامع تاسیس شده‌است، افراد، وقایع تاریخی و سالگرد گرامیداشت روزهای دارای اهمیت جهانی برای دول عضو را اعلام کرده و تعاریفی مناسب با ویژگی‌های آنها ارائه می‌کند. یونسکو در راستای اهداف تاسیس خود و برای گرامیداشت روزهای مهم در تاریخ و فرهنگ ملل کشورهای عضو در هفتصد ومین سالگرد وفات یونس امره، سال 2021 را به نام این متصوف بزرگ جهان اسلام نام‌گذاری کرده‌است.

یونسکو در سال 1991 نیز بمنظور گرامیداشت یاد این متفکر و متصوف بزرگ آن سال را بعنوان سال یونس امره اعلام کرده‌بود.  یونس امره با اشعار خود واژه‌های عشق به انسان و طبیعت ، گذشت و مسامحه و برادری و صلح را با زبان شیوا و روان ترکی  توصیف کرده و بدون تبعیض دین، زبان و نژاد، تمامی بشریت را مورد خطاب قرار داده‌است. یونس امره که فلسفه خود بر اصل دیدگاه مساوی نسبت به انسان‌ها و ارزش‌های متکی بر این اصل استوار ساخته، بدین وسیله به هومانیسم یاری کرده و با متحد ساختن انسان‌ها در اطراف ارزش‌های مشترک صاحب عنوان یک شاعر  دور اندیش و صوفی گردیده‌است. یونس امره که اشعار بسیاری به قلم گرفته بعلت معنا و مفهوم اشعارش همواره مورد توجه هنرمندان خارجی قرار گرفته‌است. یکی از اشعار زیبای وی در وصف مقام الهی در سال 2013 از سوی کریستوفر تین آهنگساز آمریکایی به نت کشیده شده و به همراهی ارکستر سمفونی ریاست جمهوری و گروه کر " Jonathan Griffith " به زبان ترکی به صدا در آورده شد.  خبرهای مرتبط