تفسیر سیاسی هفته - اهمیت منطقه سنجار

منطقه سنجار که در محل تقاطع مرزهای ترکیه با سوریه در شمال عراق واقع شده طی روزهای اخیرا در کانون توجه قرار گرفته است

1573733
تفسیر سیاسی هفته - اهمیت منطقه سنجار

منطقه سنجار با بهانه مبارزه با داعش از سوی سازمان تروریستی پ ک ک تصرف شده و از سوی این سازمان تروریستی به عنوان یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی در خط عراق - سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. موجودیت این سازمان در منطقه از منظر ترکیه تهدیدی بسیار جدی محسوب می‌شود. اخیرا نیز در راستای تصفیه منطقه از این سازمان تحولات بسیار مهمی به وقوع پیوسته است.

منطقه سنجار که از جنبه واقع شدن در محل تقاطع ترکیه و سوریه در عراق از یک اهمیت استراتزیک برخوردار است، مدتهاست که نام آن به عنوان منطقه ای که بغداد و اربیل نتوانسته‌اند در بین خود سهمیمش کنند به گوشمان خوردهاست. سکونت یزیدی ها در این منطقه باعث شده این منطقه مورد توجه جهانی خاصی قرار بگیرد. ولی قتل عام یزیدی ‌ها در این منطقه طی عملیاتی از سوی سازمان تررویستی داعش، و در پی آن نیز استقرار پ ک ک با سوء استفاده از هر و مرج ایجاد شده در این منطقه از منظر مبارزه با ترویسیم برای ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار شد. سازمان تروریستی پ ک ک در نظر داشت تا هم با استفاده از موقعیت جغرافیایی این منطقه، یک مرکز لوجستیکی بسیار مهم در خط سوریه عراق را در دست بگیرد و هم با تحت سلاح قرار دادن اجباری یزیدی ها در منطقه، در راستای منافع خود حرکت کند. این سازمان از سویی درصدد تشکیل حکومت کانتون در مطنقه بوده و از سویی دیگر نیز با نیروهای تشکیل شده از سوی یزدیی‌ها تصمیم داشت فضای حاکمیت خود گسترش دهد. ولی ابتدا مجبور به مبارزه با نیروهای پیشمرگ وابسته به حکومت منطقه ای کرد شمال عراق شده سپس نیز با حملات هوایی ضد تروریستی ترکیه تضعیف شد. سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه میت نیز سرکردگان این سازمان را یکی یکی از پای درآورد.

در این روند ایزدیها نیز در مقیاس وسیعی علیه سازمان تروریستی پک ک موضع‌گیری کرده و مشاهده گردید که برای خارج نمودن پ ک ک از منطقه به آنها فشار وارد کردند. در نتیجه با درخواست ترکیه نیز میان بغداد و اربیل توافقنامه‌ای برای خارج نمودن کامل سازمان تروریستی پ ک ک و دیگر گروههای مسلح چون حشدی شعبی‌ها امضا گردید.

با ورود ارتش عراق به منطقه، نیروهای وابسته به سازمان تروریستی پ ک ک از برخی مناطق عقب نشینی کرده ولی سازمان تروریستی هنوز هم در حومه سنجار به فعالیتهایش ادامه می‌دهد. ترکیه برای کنترل کامل منطقه از سوی ارتش عراق، مصمم بوده و تاکید میکند که آماده هرگونه کمک در این مورد میباشد. ولی اگر در مدت زمان کوتاه گامهای لازمه برداشته نشود، امکان انجام عملیاتی تک طرفه نیز امکان‌پذیر است.

از نظر ترکیه، پاکسازی سنجار از سازمان تروریستی پ ک ک به معنی دور نمودن این سازمان از خط عراق و سوریه است. سفر وزیر دفاع ترکیه به بغداد و اربیل طی هفته گذشته نیز در زمینه مبارزه با تروریسم و سنجار ضروری است.خبرهای مرتبط